Yrd. Doç. Dr. ALİ FARUK AÇIKGÖZ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. ALİ FARUK AÇIKGÖZ

T: (0282) 250 3434

M aacikgoz@nku.edu.tr

W aacikgoz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (DR)
Öğrenim Yılları: 2009-2014
Tez: Bankalar için işletmelerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde yeni bir ölçüt önerisi: Net İşletme Sermayesinin gelecekteki değeri (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2003-2006
Tez: KOBİ’lerde Fon Yönetimi ve E-Finans (2006)
Lisans
Üniversite: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İŞLETME FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR. (İNGİLİZCE)
Öğrenim Yılları: 1988-1993
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
Fransızca:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ / İŞLETME YÖNETİMİ PR.
2014-2014
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
2014-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ / MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR.
2014-
Öğr. Gör. UNİVERSİTAET KASSEL (ALMANYA)
FB07 WİRTSCHAFTSWİSSENSCHAFTEN FACULTY OF ECONOMİCS AND MANAGEMENT STA MOBİLİTY / BA FACULTY OF ECONOMİCS AND MANAGEMENT / FİNANCE
2012-2012
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MYO (2006)
2006-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2000-2014
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
1999-2000
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MARMARA EREĞLİSİ MYO (1999)
1999-
Öğr. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÇORLU MYO (1999)
1999-
Uzman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
1997-1999
Uzman TRAKYA ÜNİVERSİTESİ MARMARA EREĞLİSİ MYO (1997)
1997-
Uzman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
1993-1997
Serbest Ö.E NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MYO
1993-1997
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
2016-
Yüksekokul Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MYO
2016-
Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2015-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2008-2009
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2008-2009
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ÇORLU MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
2000-2005
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
2000-2004
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA EREĞLİSİ MESLEK YÜKSEKOKULU / İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ
1997-2000
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
1997-2000
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Mütercim Tercüman (İng. ve Fr.) Lv. Tğm. Yedek Subay GENELKURMAY BAŞKANLIĞI 1993-1994
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Muhasebe
Mali Tablo Analizi
Finansal Muhasebe
Finansal Bilgi Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., The Nexus of Corporate Liquidity Dynamics and Bank Credit Usage in the Long-term: The Case of Cash in Turkey, Journal of Global Strategic Management, vol. 10, pp. 125-133, 2016.
Özgün Makale ISI, Cabell´s Directory, GIF, Asos Erişim Linki
2. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., TUNCER G., Cash vs. Net Working Capital as Strategic Tools for the Long-term Relation between Bank Credits and Liquidity: Inequalities in Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 235, pp. 648-655, 2016.
Özgün Makale Web of Science, CPCI Erişim Linki
3. APAK S., JAMALUDDIN H., AÇIKGÖZ A. F., EREN E., Framework for Turkish Commercial Banks To Enter the Microfinance Market, Journal of Global Strategic Managemet, vol. 7, pp. 5-16, 2013.
Özgün Makale Cabell´s Directory and Assos Index
4. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., RENEWABLE ENERGY ZONES (REZs) AS A STRATEGIC ALTERNATIVE WITH ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS OF SUSTAINABILITY. THE CASE OF BALKANS, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 12, pp. 1860-1865, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. KÜÇÜKALTAN D., AÇIKGÖZ A. F., Uluslararası Otel İşletmelerinin Finansmanı: Martı Otel İşletmeleri AŞ Örneği, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Metinleri (Namik Kemal University Institute of Social Sciences, Papers on Social Sciences, vol. 2, pp. 3-25, 2011.
Özgün Makale ASOS, ZDB, Index Copernicus
6. APAK S., UZUNOĞLU İ. S., AÇIKGÖZ A. F., UZUNOĞLU S., PROTECTING AND PROMOTING HUMAN HEALTH WITH ENVIRONMENTAL ROLE. THE CASE OF THE BALKAN COUNTRIES, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 10, pp. 540-544, 2009.
Özgün Makale SCI-Expanded
7. APAK S., UZUNOĞLU İ. S., AÇIKGÖZ A. F., MOBILISING FINANCIAL RESOURCES FOR SUSTAINABLE TOURISM INDUSTRY ON THE BALKANS, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol. 9, pp. 940-945, 2008.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AÇIKGÖZ A. F., APAK S., Kısa vadeli yabancı kaynaklar içinde mali borç ve ticari borç düzeylerinin Türkiye’deki işletmelerde uzun dönemde karşılaştırılması, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık, cilt 2017, ss. 50-57, 2017.
Özgün Makale Google Scholar
2. APAK S., ERBAY E. R., AÇIKGÖZ A. F., Türkiye´deki işletmelerde kısa vadeli banka kredileri ile hazır değerler arasındaki ilişkinin uzun dönemde değerlendirilmesi, İktisadi Araştırmalar Vakfı Yıllık, cilt 2016, ss. 36-42, 2016.
Özgün Makale
3. AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., GÜREL A., Türkiye’deki İşletmelerde Uzun Dönemde Aktifler İçin Özkaynaklar İle Finansman Sağlanmasının Net Satışlar Ve Karlılık Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 5, ss. 1-7, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
4. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., Türkiye’de Katılım Bankacılığının Bankacılık Sektöründeki Yeri ve Finansal İstikrara Katkısı, MUFİTAD (Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmacıları Derneği) Accounting and Financial History Research Journal (AFHRJ) MUFİTAD Dergisi, cilt 1, ss. 70-85, 2011.
Özgün Makale ASOS Index
5. ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., EKER S., Öğretim Elemanlarının Mesleki ve Teknik Eğitimdeki Özel Öğretim Bilgisi Yeterlilikleri, Mevzuat Dergisi, cilt 6, 2003.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. UZUNOĞLU İ. S., APAK S., AÇIKGÖZ A. F., Türkiye’deki KOBİ’lerin AB Müzakere Sürecinde Uyuma Yönelik Olarak Korunmaları, Tesisat – Enerji Teknolojileri ve Mekanik Tesisat Dergisi, cilt 1, ss. 62-71, 2006.
Özgün Makale
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. UZUNOĞLU İ. S., APAK S., AÇIKGÖZ A. F., AB Müzakere Sürecinde KOBİ’lerin Korunması ve Uyum Stratejileri, Yayın Yeri: İTO, Editör: Sadi Uzunoğlu, Sudi Apak, Ali Faruk AÇIKGÖZ, 2005.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. AÇIKGÖZ A. F., APAK S., ERBAY E. R., A long-term appraisal of the corporate liquidity dynamics in the selected nonfinancial sectors: Evidence from Turkey, International Balkan and Near Eastern Social Sciences (IBANESS) Conference Series Faculty of Economics, University of St. Kliment Ohridski, Prilep – Republic of Macedonia, October 28-29-30, 2016 (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
2. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., Cash and cash equivalents versus net working capital as strategic tools to assess the long-term relation between bank credits and corporate liquidity, 12th International Strategic Management Conference, ISMC 2016, 21-23 July 2016, Podgorica, Montenegro -p. to: 28-30 October Antalya Turkey. (28.10.2016-30.10.2016) (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
3. APAK S., AÇIKGÖZ A. F., ERBAY E. R., The nexus of corporate liquidity dynamics and bank credit usage in the long-term: the case of cash in Turkey, 6th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management 28 - 30 october Antalya, Turkey (28.10.2016-30.10.2016). (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
4. APAK S., JAMALUDDIN H., EREN E., AÇIKGÖZ A. F., Role of Turkish Commercial Banks in Developing Sustainable Microfinance Program, PROCEEDINGS OF THE THIRTEENTH WEST LAKE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SMALL & MEDIUM BUSINESS (WLICSMB 2011) (SCIE) (15.10.2011-17.10.2011).
Tam metin bildiri
5. APAK S., JAMALUDDIN H., EREN E., AÇIKGÖZ A. F., Role of Turkish Commercial Banks in Developing Sustainable Microfinance Programs, Thirteenth West Lake International Conference on Small & Medium Business (WLICSMB 2011): Hangzhou Municipal Government, Zhejiang University of Technology, Zhejiang Small & Medium Enterprises Bureau, and World Association of Industrial and Technological Research Organizations (WAITRO). West Lake International Conference On Small & Medium Business (WLICSMB) 2011 (15.10.2011-17.10.2011).
Tam metin bildiri
6. ÇALIYURT K., AÇIKGÖZ A. F., CANBAZ S., TALİH AKKAYA D., AGUN C., KILIÇ F., The effectiveness of internal control procedures in small and medium enterprises: the case of milk sector in Edirne Turkey, 8th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance (21.04.2010-23.04.2010).
Tam metin bildiri
7. APAK S., UZUNOĞLU İ. S., AÇIKGÖZ A. F., Mobilizing Financial Resources for Sustainable Tourism Industry in the Balkans, Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation, B. EN. A. , Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 2005 (14.07.2005-15.07.2005).
Tam metin bildiri
8. APAK S., UZUNOĞLU İ. S., AÇIKGÖZ A. F., Protecting and Promoting Human Health with Environmental Role: The Case of Balkan Countries, B. EN. A. , Agriculture and Food Safety Within the Context of European Union Legislation, Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fakültesi, Tekirdağ, 2005. (14.07.2005-15.07.2005).
Tam metin bildiri
9. ER H., KOCAMAN F., AÇIKGÖZ A. F., A Research on the Profile of the Students Before and After the Transfer Without Examination in Trakya University Çorlu Vocational College, The Regional and International Cooperation on Technical and Vocational Education and Training, Conference Proceedings, Ankara University – IVETA Regional Conference; 20 - 22 October 2003, Ankara , Turkey. (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri
10. UZAL G., ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., EKER S., The Competences of Special Educational Information of the Lecturers in Vocational and Technical Education, The Regional and International Cooperation on Technical and Vocational Education and Training, Conference Proceedings, Ankara University – IVETA Regional Conference; 20 - 22 October 2003, Ankara , Turkey. (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri
11. ER H., KOCAMAN F., AÇIKGÖZ A. F., Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde sınavsız geçiş öncesi ve sonrası öğrenci profili üzerine yapılan bir araştırma, Ankara Üniversitesi-IVETA Bölgesel Konferansı-20-22 Ekim (20.10.2003-22.10.2003).
Tam metin bildiri
12. ERDEM A., AÇIKGÖZ A. F., Competence and Quality Assurance of Education in Vocational Colleges, Quality Matters in International Vocational Education and Training, Ankara University IVETA Conference 31 August – 02 September 1998, Ankara, Turkey (31.08.1998-02.09.1998).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Er H., A. F., A. A., Mesleki Teknik Eğitimde Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Önemi, Çorlu Değerleri Sempozyumu, ÇORLU (11.10.2010-11.10.2010).
Tam metin bildiri
2. UZUNOĞLU İ. S., APAK S., AÇIKGÖZ A. F., AB Çerçevesinde Türk KOBİ Yatırımlarının Korunmaları ve Sürdürülebilirliği, 2.KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 2-3.12.2005 (02.12.2005-03.12.2005).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Journal of Finance and Accounting, Yayın Yeri: SciEP, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2017-).
Uluslararası Dergi Google Scholar, J-Gate, CNKI SCHOLAR, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), Academia, Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), JournalTOCs.
2. Journal of Finance and Economics, Yayın Yeri: SciEP, Yayın Kurulu Üyeliği (01.01.2017-).
Uluslararası Dergi Google Scholar, WorldCat, J-Gate, CNKI SCHOLAR, CrossRef, Academic Keys, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Academia Computer Literature Index, Electronic Journals Library (EZB) Zeitschriftendatenbank (ZDB), Open Access Journals Search Engine, Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB), Genamics JournalSeek, Directory of Research Journals Indexing, Journal TOCs
3. International Journal of Economics and Finance, Yayın Yeri: Canadian Center of Science and Education, Yayın Kurulu Üyeliği (10.04.2016-).
Uluslararası Dergi ABDC, EBSCOhost, EconLit, ERA, Gale´s Academic Databases, JELLockssOpen J-Gate,PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich´sUniverse Digital Library Erişim Linki
4. International Journal of Finance and Banking Research, Yayın Yeri: Science PG Science Publishing Group, Yayın Kurulu Üyeliği (01.03.2016-).
Uluslararası Dergi Cross ref Erişim Linki
5. International Journal of Management & Business Studies (IJMBS), Yayın Yeri: Cosmic Journals, Yayın Kurulu Üyeliği (01.03.2016-).
Uluslararası Dergi Index Coprenicus Inno Space Journal Rate DOAJ Science Central GIF Erişim Linki
6. The International Journal of Research in Mechanical Engineering and Technology (IJRMET), Yayın Yeri: COSMIC JOURNALS GROUP, INDIA, Yayın Kurulu Üyeliği (01.03.2016-).
Uluslararası Dergi
7. The Research Journal (TRJ), Yayın Yeri: I2OR, Yayın Kurulu Üyeliği (03.04.2016-).
Uluslararası Dergi Erişim Linki
8. Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, Yayın Yeri: Tekirdağ SMMMO, Yrd. Editör (01.12.2015-).
Ulusal Dergi Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. International Journal of Finance and Accounting – Reviewer Board Member (Hakemler Kurulu Üyeliği) (01.05.2016-).
Uluslararası Dergi WorldCat JournalTOCs Standard Periodical Directory Electronic Journals Library Southwest-German Union Catalogue German National Serials Database Social Science Research Center Berlin CrossRef Google Scholar Academickeys Access to Research for Development and Innovation Scientific Publications Index Scientific Resources Database Recent Science Index Scholarly Journals Index Directory of Academic Resources Elite Scientific Journals Archive Current Index to Scholarly Journals Digital Journals Database Academic Papers Database Contemporary Research Index J-Gate EBSCO A-to-Z CNKI(China Knowledge Resource Integrated Database) Index Copernicus International - Journals Master List(ICV 2015: 75.94) Erişim Linki
2. International Journal of Economics and Finance (IJEF), Canadian Center of Science and Education – Reviewer Board Member (Hakemler Kurulu Üyeliği) (11.04.2016-).
Uluslararası Dergi ABDC EBSCOhost EconLit ERA Gale´s Academic Databases JEL Lockss Open J-Gate PKP Open Archives Harvester ProQuest Ulrich´s Universe Digital Library
3. Journal of Business and Finance, Reviewer Board Member (Hakemler Kurulu Üyeliği) (28.03.2016-).
Uluslararası Dergi
4. Journal of Finance and Economics, Hakemlik Sayısı:8.
Uluslararası Dergi Google Scholar, WorldCat, J-Gate, CNKI SCHOLAR, CrossRef, Academic Keys, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Academia Computer Literature Index, Electronic Journals Library (EZB) Zeitschriftendatenbank (ZDB), Open Access Journals Search Engine, Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB), Genamics JournalSeek, Directory of Research Journals Indexing, Journal TOCs.
5. Journal of Finance and Accounting, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Google Scholar, J-Gate, CNKI SCHOLAR, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), Academia, Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB), JournalTOCs
6. Journal of Business Finance, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
7. International Journal of Accounting Finance & Risk Management (IJAFRM), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi cross ref, DRJI, CZ3, ZDB, Journal Seek, Worldcat, CNKI Scholar, PBN, WIPO, cas
8. International Journal of Economics and Finance, Hakemlik Sayısı:6.
Uluslararası Dergi ABDC, EBSCOhost, EconLit, ERA, Gale´s Academic Databases, JEL, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich´s, Universe Digital Library
9. International Journal of Econometrics and Financial Management, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Google Scholar, CNKI SCHOLAR, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB), J-Gate, JournalTOCs.
10. International Journal of Finance and Accounting, Hakemlik Sayısı:3.
Uluslararası Dergi WorldCat, JournalTOCs, Standard Periodical Directory, Electronic Journals Library, Southwest-German Union Catalogue, German National Serials Database Social Science Research Center Berlin, CrossRef, Google Scholar, Academickeys, Access to Research for Development and Innovation, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent Science Index, Scholarly Journals Index, Directory of Academic ResourcesElite Scientific Journals Archive, Current Index to Scholarly JournalsDigital Journals Database, Academic Papers Database, Contemporary Research Index, J-Gate, EBSCO A-to-Z, CNKI(China Knowledge Resource Integrated Database), Index Copernicus International Journals Master List
11. Journal of Economic Development, Environment and People (JEDEP), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Proquest, Ebscohost, Doaj, Index Copernicus, RePEc, ECONBIZ, Worldcat, ...
12. Journal of Finance and Accounting, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi Google Scholar, J-Gate, CNKI SCHOLAR, Bielefeld Academic Search Engine(BASE), Academia, Computer Literature Index, Zeitschriftendatenbank (ZDB), Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB), JournalTOCs.
13. Journal of Finance and Economics, Hakemlik Sayısı:4.
Uluslararası Dergi Google Scholar, WorldCat, J-Gate, CNKI SCHOLAR, CrossRef, Academic Keys, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Academia Computer Literature Index, Electronic Journals Library (EZB) Zeitschriftendatenbank (ZDB), Open Access Journals Search Engine, Elektronische Zeitschriftenbibliothek(EZB), Genamics JournalSeek, Directory of Research Journals Indexing, Journal TOCs
14. Journal of Financial Reporting and Accounting (JFRA), Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi ESCI: Emerging Sources Citation Index
15. World Journal of Operational Research (WJOR), Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi cross ref, DRJI, CZ3, ZDB, Journal Seek, Worldcat, CNKI Scholar, PBN, WIPO, cas
16. International Journal of Economics and Finance, Hakemlik Sayısı:7.
Uluslararası Dergi ABDC, EBSCOhost, EconLit, ERA, Gale´s Academic Databases, JEL, Lockss, Open J-Gate, PKP Open Archives Harvester, ProQuest, Ulrich´sUniverse Digital Library
17. International Journal of Finance and Banking Research, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi WorldCat
18. Tekirdağ Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Ulusal Dergi
Ulusal Projeler
1. AB Müzakere Sürecinde KOBİ’lerin Korunması Yolları , ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2004-01.01.2005.
Üyelikler
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Muhasebe ve Vergi Bölümü, Başkan, 2016-.
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Yüksekokul Kurulu Üyeliği, Üye, 2016-.
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Disiplin Kurulu Üyeliği, Üye, 2015-.
Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-.
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Eğitim Öğretim Komisyonu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2012.
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-2010.
Project Coordinator in the Project Team: Business Management: 1 + 1 Edexcel Higher National Diploma, Başkan, 2009-2010.
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2009.
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2008-2009.
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü, Başkan, 2006-2008.
Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Erasmus Koordinatörü, Başkan, 2005-2006.
Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2005.
Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2004.
Trakya Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 2000-2004.
Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu Eğitim Öğretim Komisyonu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-2007.
Trakya Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksek Okulu Yüksekokul Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-2000.
Trakya Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksek Okulu Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi, 1997-2000.